Umm Kulthûm bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

Publicerad: 2010-02-06
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (2/252-253)

 

Den fjärde dottern från det profetiska hushållet.

Det sägs att hon gifte sig med ´Utaybah bin Abî Lahab som sedan skilde sig från henne.

Hon blev muslim och utvandrade efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När hennes syster Ruqayyah dog, gifte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bort henne till ´Uthmân. Hon var då fortfarande en jungfru. Giftermålet ägde rum Rabî´ al-Awwal år 3. Hon fick inga barn med honom.

Hon dog i Sha´bân år 9. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om de hade varit tio stycken, skulle jag ha gift bort dem alla till ´Uthmân.”1

Anas bin Mâlik berättade att han såg Umm Kulthûm bint Rasûlillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha på sig ett klädesplagg med sidenvävnad.2

Anas bin Mâlik sade:

”Jag såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitta vid hennes grav med tårfyllda ögon. Han sade: ”Vem av er har inte haft samlag med sin hustru i natt?” Abû Talhah sade: ”Jag.” Då sade han: ”Stig ned.” Han steg då ned i graven.”3

1 at-Tabaqât al-Kubrâ (8/38).

2 al-Bukhârî (10/252).

3 al-Bukhârî (3/126).