Umgås inte med dem

Fråga: Den senaste tiden har jag blivit religiös, låtit skägget växa och börjat be. Min omgivning säger att det är tillgjort och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De tillgjorda har gått under.”1

Är det tillgjort att jag har låtit skägget växa?

Svar: Det är villfarelse. Säger de att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är en tillgjordhet? Kallar de sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah för tillgjordhet? Fortsätt med ditt och lämna dem. Umgås inte med dessa människor. Umgås inte med dem.

1Muslim (2670).