Umgänget avslöjar innovatören

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)

Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah, sid. 131-132

253 – Muhammad bin ´Abdir-Rahmân as-Sukkarî underrättade oss: ´Ubaydullâh bin ´Abdir-Rahmân as-Sukkarî underrättade oss: Zakariyyâ bin Yahyâ berättade för oss: al-Asma´î berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss: Yûnus bin ´Ubayd sade:

”Sitt inte med makthavare och sitt inte med innovatörer.”

254 – ´Îsâ bin ´Alî underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djûzadjânî berättade för oss: Ahmad bin Yûnus underrättade oss:

”Jag hörde en man be Sufyân om råd varvid denne sade: ”Akta dig för innovationer och tvister och akta dig för makthavare.”

255 – al-Hasan bin ´Uthmân underrättade oss: Ahmad bin al-Husayn underrättade oss: al-Hasan bin ´Alî berättade för oss: Dja´far bin Musâfir berättade för oss: Mu’ammil bin Ismâ´îl sade: Jag hörde Sufyân säga:

”Jag anser att alla muslimer är i bra tillstånd frånsett innovatören och makthavaren.”

256 – Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: Ahmad bin Zuhayr berättade för oss: Hudbah berättade för oss: Hazm bin Abî Hazm berättade för oss: ´Âsim al-Ahwal berättade för oss:

”Qatâdah sade: ”Ahwal! Om en person innoverar en innovation måste den tas upp så att den undviks.”

257 – al-Hasan bin ´Uthmân underrättade oss: Ahmad bin al-Husaynn underrättade oss: Sulaymân bin al-Ash´ath berättade för oss: Abû Tawbah berättade för oss: Salamah (bin Kulthûm) berättade för oss, från al-Awzâ´î som sade:

”Om en person döljer sin innovation för oss så kommer hans umgänge inte kunna göra det.”