Umgänge med skolastiker förbjudet

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

“De fördömde att böcker skrivs utifrån egna tycken och utan rapporteringar.

De förbjöd sittningar med skolastiker.

Och läsning av skolastikers böcker.”

De (rahimahumâ Allâh) fördömde att böcker skrivs utan bevisningar från hadîther och rapporteringar från följeslagare och efterföljare. Böcker som är baserade på egna tycken och saknar bevis skall alltså inte skrivas.

Imamerna Abû Hâtim ar-Râzî och Abû Zur´ah ar-Râzî förbjöd också sittningar med skolastiker. Det gjorde även andra lärda eftersom de fruktade att hela sällskapet skulle drabbas av vrede. De förbjöd alltså att man sitter, talar samt umgås med dem.

Imamerna Abû Hâtim ar-Râzî och Abû Zur´ah ar-Râzî förbjöd även läsning av skolastikers böcker. Skolastikerna bland Ahl-ul-Bid´a är Djahmiyyah, Mu´tazilah och Qadariyyah. De förbjöd läsning av deras böcker. Ty risken finns att läsaren drabbas av tvivel och villfarelser som finns i böckerna. Den som läser Mu´tazilahs böcker kan råka ut för deras tvivel däribland dementi av beskådningen av Allâh och Hans tal. Läser du sådana böcker finns risken att det fastnar i ditt huvud varvid det blir svårt att få bort det. Således förbjöd de lärda, däribland imamerna Abû Hâtim ar-Râzî och Abû Zur´ah ar-Râzî, läsning av skolastikernas böcker, just för att läsaren inte skall skadas av dementin av Allâhs namn och egenskaper, ödet och andra tvivel och villfarelser.