Umgänge med ledare för orättvisans skull

at-Tirmidhî sade:

2360 – Hârûn bin Ishâq al-Hamdânî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb underrättade oss, från Mis´ar, från Abû Hafs, från ash-Sha´bî, från al-´Adawî, från Ka´b bin ´Udjrah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss medan vi var nio stycken, fem och fyra, ett antal som motsvarade araber och icke-araber, och sade: ”Lyssna! Har ni hört att det skall finnas ledare efter mig? Den som går in till dem, bekräftar deras lögn och hjälper dem med deras orättvisa tillhör inte mig, jag tillhör inte honom och han skall inte heller komma till mig vid Dammen. Och den som varken går in till dem, hjälper dem med deras orättvisa eller bekräftar deras lögn tillhör mig, jag tillhör honom och han skall komma till mig vid Dammen.”

Hadîthen är autentisk och främmande.

FÖRKLARING

”… medan vi var nio stycken, fem och fyra…” – Det tolkar antalet nio.

”… ett antal som motsvarade araber och icke-araber…” – Det vill säga, antingen fem araber och fyra icke-araber eller tvärtom.

”Den som går in till dem…” – Bland lärda och andra som stödjer deras orättvisa med utslag och liknande.

”… tillhör inte mig…” – Jag tar avstånd från dem och bryter pakten med dem.

”… och han skall inte heller komma till mig vid Dammen.” – Det vill säga dammen Kawthar på Domedagen.