Umgänge med Ahl-ul-Bid´ah för att korrigera dem

Fråga: Vad är domen för att arbeta med grupper som Djamâ´at-ut-Tablîgh eller al-Ikhwân al-Muslimûn för att rätta till dem och klargöra sanningen för dem?

Svar: Jag utmanar alla som har varit med al-Ikhwân al-Muslimûn eller Djamâ´at-ut-Tablîgh i femtio eller sextio år och därtill rättat till en enda individ från dem! Det är rentav han som går vilse. Det är han som blir till deras verktyg och propaganda. Den ene och den andre har gått med dem i trettio år utan att de har gagnats av dem. Jag var tio år med al-Ikhwân al-Muslimûn för att korrigera dem och med villkor, men jag klarade inte av det.

Den som kommer till dem utifrån för att korrigera dem får antingen lämna dem för att undkomma helskinnad eller också förstörs han och börjar ta lätt på saker och ting. Det är bara struntprat. Den som ställer en sådan fråga verkar inte känna till Salafs metodik. Det stämmer att Salaf tog hänsyn till fördelar och nackdelar, men försummade Salaf den här individens fördel som blandas med dem eller prioriterade de först den fördelen?