Umgänge förtalar ledare och lärde

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 520-522

Fråga: Vad anser ni om en person som har som vana att förtala lärde och makthavare?

Svar: Om du ser en sjukling ska du lova din Herre som har förskonat dig. Om denne som förtalar andra människor bara hade rannsakat sig själv, skulle han hittat stora brister, grova fel och grava saker. Den kloke ska inte låta andras brister distrahera honom från egna brister. Muslimer är bröder och ska varken förtrycka varandra eller svika varandra. Det är en stor synd att ärekränka en muslim. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade baktal när han sade:

”Vet ni vad baktal är för något?” De svarade: ”Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vet bättre.” Han sade: ”Att du nämner din broder på ett sätt som han föraktar.” De sade: ”Men om det jag säger om min broder stämmer då?” Då sade han: ”Om det är som du säger så har du baktalat honom, och om det inte är som du säger så har du ljugit om honom.”1

Den som förtalar och fördömer vissa lärde och makthavare ska fråga sig själv: Gör han det utav dyrkan av Allâh? Om han gör det med den avsikten, ska han titta om de tidigare generationerna dyrkade Allâh med baktal och skvaller. Dyrkade Salaf Allâh med skandalisering av makthavare? Låt dem läsa Imâm Ahmads (rahimahullâh) biografi och hur han fängslades på al-Ma’mûns order och pryglades medvetslös i al-Mu´tasims närvaro. Talade han om deras brister? Letade han efter deras brister? Räknade han upp al-Ma’mûns och al-Mu´tasims fel? Därefter fick sanningen stöd av al-Mutawakkil som utplånade innovationer och upplivade Sunnah; ledde det till att Imâm Ahmad började förtala och fördöma al-Mu´tasim och al-Ma’mûn? En student ska se till att rätta sig efter dessa. Om han ser någon leta efter myndigheternas fel eller hitta på fel om dem, ska han undvika sådant och be Allâh vägleda denna vilsna människa. Detta är ju villfarelse. Baktal är villfarelse om det så härrör från den bästa och frommaste människan. Om hon verkligen hade varit gudfruktig skulle hon inte baktalat andra. Vi måste alltså hålla oss borta från sådant. Om vi hör någon baktala, råder vi dem. Skulle de vidhålla baktal blir vi skyldiga att lämna dem.

1Muslim (2589).