´Umars varning till Anas

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Vad följeslagarnas rapporteringar beträffar, är de otaliga. Jag har redan nämnt att al-Bukhârî återberättade att ´Umar bin al-Khattâb såg Anas bin Mâlik be vid en grav varvid han sade:

”Graven! Graven!”1

´Umar bin al-Khattâb varnade Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anhumâ) när han såg honom be vid en grav. Förmodligen lade Anas inte märke till den. Men det gjorde ´Umar (radhiya Allâhu ´anh), som var väl vaksam och uppmärksam, och ropade på honom:

Graven! Graven!”

Han varnade honom för att be vid en grav.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/150).