´Umars relativa innovation

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 286-287

Måhända frågar någon vad vi har att säga om den renlärige kalifen ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) ord efter att ha beordrat Ubayy bin Ka´b och Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anhumâ) att leda folket i bönen i Ramadhân och sagt:

”Detta är en förträfflig innovation. Den som de sover bort är bättre än den som de utför.”1

Han kallade handlingen för innovation. Vissa lärde säger att den innovationen åsyftar en språklig innovation och inte en föreskriven innovation. Jag tycker inte att den förklaringen låter rätt. Hur kan en bön vara en språklig innovation? Den korrekta förklaringen är att den innovationen var relativ i den bemärkelse att de hade slutat be allesammans bakom en enda imam. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad nattbönen i sitt rum som omgavs av en låg vägg. Människorna såg att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad, varvid de började be bakom honom. Nästa morgon var det samtalsämnet. Nästa natt bad han igen, varvid människorna bad bakom honom. Han gjorde så två-tre nätter. Natten därpå kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte för att be. När människorna började prata om det morgonen därpå, sade han: ”Jag fruktade att ni skulle åläggas nattbönen.”2

Såhär bads Tarâwîh i början varefter den upphörde praktiseras på det viset. Därefter började folk komma till moskén och be var en för sig, eller två och två, eller tre och tre. Grupperingar med andra ord. Då passade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh), med sin skarpsinniga politik, på att återföra människorna till den första Sunnah och samlade dem allesammans bakom en enda imam; Ubayy bin Ka´b och Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anhumâ). Han befallde dem att be elva Raka´ât med människorna3, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad aldrig fler än elva Raka´ât4.

Med andra ord är ´Umars sägelse ”Detta är en förträfflig innovation” en relativ innovation, det vill säga sett till att den inte efterlevdes på slutet av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv, under Abû Bakrs kalifat och under början av ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) kalifat. För övrigt tror vi på att alla innovationer är villfarelser.

1al-Bukhârî (2010).

2al-Bukhârî (729) och Muslim (761).

3Ibn Abî Shaybah (7671).

4al-Bukhârî (994) och Muslim (736).