´Umars mjölk

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (15/130)

Muslim sade:

2391 – Harmalah bin Yahyâ berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss, Yûnus underrättade oss att Ibn Shihâb underrättade honom, från Hamzah bin ´Abdillâh bin ´Umar bin al-Khattâb, från sin fader, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Jag drömde att jag fått en skål med mjölk i. Jag drack ur den och såg vätskan rinna i mina naglar. Därefter gav jag resten till ´Umar bin al-Khattâb.” De sade: ”Hur tolkade du det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Kunskapen.”

Att mjölk tolkas som kunskap beror på att bådadera består av många fördelar och medför välfärd. Mjölk är barnens föda som medför deras välfärd och stärker deras kroppar, medan kunskap medför välfärd i de båda liven.