´Umar och avloppet

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/114-115)

Om någon vätska från ett avlopp råkar hamna på en person som inte vet ifall vätskan är vatten eller urin, behöver han inte fråga om den. Inte heller behöver den frågade svara på frågan ehuru han skulle veta att vätskan är oren. Inte heller behöver vätskan tvättas bort. En gång gick ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) förbi ett avlopp varpå något ur det stänkte på honom. Hans sällskap som var med honom sade till mannen som hade hand om avloppet: ”Är dess vatten rent eller orent?” Då sade ´Umar till mannen: ”Berätta inte för oss” och gick vidare.

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade att detsamma kan sägas om personen som trampar i eller släpar sina kläder på ett fuktigt underlag på natten och inte vet vad det är; han behöver inte lukta på det eller ta reda på vad det är. Hans argument är ´Umar och avloppet.

Detta är förståelse. Den myndige åläggs att efterleva domarna först när han har kunskap om dess orsaker. Innan det är han ursäktad. Människan ska inte forska kring sådant som Allâh har ursäktat henne för.