´Umar bättre än ´Umar?

Ayyûb bin Suwayd sade: Yûnus berättade för oss, från az-Zuhrî som sade:

”´Umar bin ´Abdil-´Azîz skrev till Sâlim och bad honom skriva ned ´Umars allmosepolitik. Han skrev ned den och lade till: ”Om du gör på din tid och med dina män det ´Umar gjorde på sin tid och med sina män, så kommer du att vara bättre än ´Umar hos Allâh.”

Det var konstigt skrivet. Hur skulle han vara bättre än ´Umar? Aldrig! Det måste ha varit en överdrift. Vad hade han att komma med sett religionens styrka när ´Umar konverterade till islam? Vad hade han att komma med sett till ´Umars medverkan i slaget i Badr? Vad hade han att komma med sett till Satans rädsla för ´Umar? Vad hade han att komma med sett till ´Umars erövringar i Öst och Väst?