´Umar bad en levande al-´Abbâs om bön

Fråga: Om vi talar om för avgudadyrkarna i vårt land att det är avguderi att be gravar om hjälp argumenterar de tillbaka med att ´Umar bad al-´Abbâs om hjälp.

Svar: al-´Abbâs var levande. Han var inte död. ´Umar bad al-´Abbâs be. Det är tillåtet att be en levande om bön. Han bad inte om hjälp. Formuleringen ”bön om hjälp” (Istighâthah) är fel. Det som har rapporterats är att han bad al-´Abbâs be om regn. Han bad honom be Allâh om regn.