´Umar återupplivade en bortglömd Sunnah

Fråga: Hur kombinerar vi sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Varje innovation är en villfarelse.”

med ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”Detta är en förträfflig innovation.”?

Svar: Vad syftade ´Umar på? Han syftade på Tarâwîh bakom en imam. Tarâwîh är Sunnah och inte en innovation. Han syftade på en språklig innovation. Ty människorna hade glömt bort handlingen varpå ´Umar återupplivade den och sade:

”Detta är en förträfflig innovation.”

Han menar en språklig innovation och ingen religiös dito. Alla religiösa innovationer är falska:

”Varje innovation är en villfarelse.”

Det finns ingen chans att ´Umar menade en religiös innovation. Tarâwîh är ju ingen innovation; det är Sunnah. Det är ingen innovation att samla alla bedjande bakom en imam. Så bad de bakom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han bad så flera nätter med dem. När han befarade att Tarâwîh skulle bli en plikt lät han bli att be med dem. På ´Umars tid upphörde rädslan för plikter eftersom de upphörde med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Inget förpliktigas efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När risken hade upphört samlade ´Umar dem och återupplivade den Sunnah som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade praktiserat och lämnat utav fruktan för plikt.