Ultimatum till grannfrun

Fråga: En man har två fruar. Han är i konflikt med en av dem och har gett henne ett ultimatum: antingen skiljer han sig från henne eller också ger hon av sin tid till den andra hustrun.

Svar: Det är harmlöst att säga att han inte kan vara rättvis mot dem och att hon antingen accepterar läget som det är eller också blir skild. Han får göra så. Efter att Sawdah bint Zam´ah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade kommit upp i åldern och därmed befarade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle skilja sig från henne, gav hon bort sin dag till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). Till följd därav spenderade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två dagar med ´Â’ishah; ´Â’ishahs dag och Sawdahs (radhiya Allâhu ´anhâ) dag som hon hade trappat ned från. Alltså är handlingen harmlös.