Udhhiyah i ett otroget land

Fråga: En muslim bor i ett otroget land. Om han slaktar Udhhiyah finns det en risk att han inte hittar någon behövande att ge köttet till. Han planerar skicka dess värde i pengar till fattiga muslimer eller att det slaktas i deras land. Vad säger ni om det?

Svar: Det är inga problem att han skickar pengar dithän och låter en pålitlig mellanhand sköta slakten. Det är även okej om han skickar dess värde i pengar. Det är dock bättre att han själv slaktar så att hans vänner eller bröder kan äta av köttet och praktiserar Sunnah på plats bland den islamiska minoriteten. Han skall skänka kött till sina muslimska och studerande bröder. Han får även ge kött till de otrogna så länge de inte bekrigar islam. Ty välgörenheten är endast rekommenderad. Det är också okej att skicka köttet eller dess värde till de fattiga i Afrika eller Mudjâhidûn i Afghanistan om det inte finns någon runt honom som äter och gagnas av köttet.