Udda åsikt om resenärens fredagsbön

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Mundhir an-Naysâbûrî (d. 318)

Ikhtilâf-ul-´Ulamâ’ (ب/128)

al-Awzâ´î sade:

Resenären är inte ålagd att be fredagsbön. Men om han befinner sig i en ort och hör bönekallet till fredagsbönen, ska han medverka med dem.”

Förmodligen sade han detta i rekommenderande syfte. Annars är hans åsikt udda och avvikande från de lärdes åsikt.