Ubayy bin Ka´b och Ljuset

Abû Bakr bin al-´Arabî sade:

”Människor har sex olika uppfattningar om betydelsen av Allâhs ljus:

1 – Utsmyckare. Det refererar till Upplysare. Det sade Ubayy bin Ka´b…”1

Det uttalandet är snarare en lögn. Ubayys tolkning till den här versen är nämligen känd. Ahl-ul-Hadîth har återberättat den via ar-Rabî´ bin Anas, från Abûl-´Âliyah, från Ubayy. Den återberättas av Ibn Djuraydj, Ma´mar, Ibn-ul-Mubârak, Ahmad och andra.

Ibn Djarîr, Sunayd och ´Abd rapporterade via ´Abdullâh bin Mûsâ, från Abû Dja´far, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah, från Ubayy som sade om versen:

”Han började med Sitt eget ljus och nämnde det. Därefter nämnde Han den troendes ljus och sade:

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

”Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står.”2

Det vill säga den troendes ljus. Så läste Ubayy bin Ka´b den versen, nämligen:

مَثَلُ نور المؤمن كَمِشْكَاةٍ

”Den troendes ljus kan liknas vid en nisch.”

och sade: ”Slavens bröst har försetts med tro och Qur’ânen:

كَمِشْكَاةٍ

”… en nisch.”

Hans bröst vill säga:

فِيهَا مِصْبَاحٌ

”… där en lykta står.”

Lyktan är Qur’ânen och tron i hans bröst:

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

”Lyktan finns i ett glas.”

Glaset är hans hjärta:

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

”… och glaset lyser med en stjärnas glans.”

När hans hjärta lyses upp av tron och Qur’ânen skiner det med en stjärnas glans:

يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ

”[Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd…”

Det välsignade trädet är uppriktighet och dyrkan ägnad åt Allâh allena:

زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

”… ett olivträd som varken tillhör öst eller väst…”

Han är som ett träd omgett av andra träd. Det är grönt och lent. Solen skiner aldrig på det, vare sig när det går upp eller ned. Så är den troende som prövas av villfarelser; Allâh stadgar honom under dem. Han besitter fyra egenskaper: han tackar när han får, härdar när han prövas, talar sanning när han talar och är rättvis när han dömer. Han i jämförelse med andra människor är som den levande som går bland de dödas gravar:

نُّورٌ عَلَى نُورٍ

”Ljus över ljus!”

Han upplever fem ljus: hans tal är ljus, hans kunskap är ljus, hans ingång är ljus, hans utgång är ljus och hans destination i paradiset på Domedagen är ljus.”3

Detta är den kända tolkningen från Ubayy (radhiya Allâhu ´anh).

1al-Amad al-Aqsâ (2/120).

224:35

3Djâmi´-ul-Bayân (17/298).