Tystnad under lektion och föreläsning

Det är föreskrivet att lyssna på den som lär ut kunskap oavsett om han gör det via tal, undervisning eller svar på frågor. Man måste vara tyst så att den rättvise lyssnaren kan få med allt som sägs och förstå det. Därtill belönas han för ett fint uppförande.

På samma sätt är det förbjudet att sysselsätta sig med dumheter och tala under undervisningen, predikan och frågestunden. Det är inte tillåtet att hålla på med dumheter eller viska under tiden. Det enda undantaget är om det är behövligt. Nöd tillåter ju förbud och svårigheter medför underlättnad.