Tystnad under imamens läsning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/256)

355 – Jag hörde min fader bli frågad om den bedjande som ber Dhuhr och ´Asr bakom en imam inte ska läsa. Han svarade:

Jag föredrar att han läser. Men om han inte läser, så är hans bön ändå giltig.”

356 – Jag hörde min fader säga:

När imamen läser ska du vara tyst.”

Jag frågade:

Vad gör man i de två sista Raka´ât då man inte hör imamen? Ska man läsa tyst?”

Han svarade:

Om han vill läsa, gör han det. Och om han inte vill läsa, gör han inte det.”