Tystnad under ´Îd-predikan

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/442)

626 – Jag frågade min fader:

Ska man tiga när imamen predikar efter ´Îd-bönen?”

Han svarade:

Om han hörs, ska man tiga och lyssna. Om han inte hörs får man hälsa tillbaka och be Allâh benåda de nysande – inte annars. Ty Han (ta´âlâ) sade:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Qur’ânen pågår så att ni förbarmas.”1

Det gäller fredagspredikan.”

17:204