Tystnad om Ahl-ul-Bid´a på grund av intressen

Fråga: Hör det till Salafs metodik att tiga om Ahl-ul-Bid´as kallare för att uppnå vissa fördelar? Hör det till Salafs metodik att varken göra Tabdî´ på innovatören eller varna för honom för att uppnå vissa fördelar?

Svar: Det hör inte till Salafs metodik att tiga om Ahl-ul-Bid´as kallare för att uppnå vissa fördelar. Ty spridda innovationer i samhället förstör medborgarna. Det råder inga tvivel om att avvärjda nackdelar har företräde framför uppnådda fördelar. Likaså är det inte tillåtet att tiga om en innovatörs innovationer. Att tiga om dem skadar samhället. Hans innovationer måste nämnas. Det måste varnas för dem utav välvilja för muslimerna. Allt det beror såklart på den materiella och immateriella förmågan till att göra det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som ser någon orätt skall ändra på den med sin hand. Om han inte klarar av det, gör han det med sin tunga. Om han inte klarar av det, gör han det med sitt hjärta – och det är det svagaste av tron.”1

Att låta innovationer spridas och tiga om deras kallare är ett sätt att låta det orätta vara oförändrat. Det är inte tillåtet i den islamiska föreskriften som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat från Allâh.

1Muslim (49).