Tyst skilsmässa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1116)

1541 – Tyst skilsmässa är ogiltig till dess att mannen uttalar skilsmässan. När han uttalar den, äger den rum.