Tyst och lyssna

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/421)

596 – Jag frågade min fader om den som hör fredagsbönens Qur’ân-läsning. Han svarade:

Han ska vara tyst och lyssna.”

Jag frågade:

Vad ska han göra om han inte hör läsningen?”

Han svarade:

Läsa.”

Jag frågade:

Om han hör läsningen delvis?”

Han svarade:

Då är han tyst och lyssnar så att han hör.”