Tyst bakom imamen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/252)

345 – Jag frågade min fader om mannen som inte läser något bakom imamen. Han svarade:

Visserligen är hans bön giltig, men jag föredrar att han läser när imamen läser tyst. När imamen läser högt tiger han. Mig veterligen är ingen oenig om att den som sluter sig till bönen när imamen är i Rukû´ och går själv ned i Rukû´ utan att läsa al-Fâtihah, så är hans bön giltig.”