Typiskt turkar och andra utlänningar

2549 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”al-Khattâbs son har rätt.”

Rapporterad av Ahmad1 som sade: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Azraq bin Qays, från ´Abdullâh bin Rabâh, från en man från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som berättade:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Asr ställde sig en man upp och började be varpå ´Umar såg honom och sade: ”Sitt ned. Bokens folk gick endast under för att de inte hade något mellanrum mellan sina böner.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”al-Khattâbs son har rätt.”

Berättarkedjan är autentisk och återberättarna är pålitliga och al-Bukhârîs män. Att följeslagaren är okänd skadar inget. Enligt Abû Dâwûds rapportering2 är han Abû Ramthah. Den rapporteringen återberättas av al-Minhâl bin Khalîfah, från al-Azraq bin Qays. al-Minhâl är svag.

Det finns dock en annan hadîth som vittnar om denna, nämligen Mu´âwiyahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att två böner inte bes direkt efter varandra förrän man talar eller går ut däremellan. Den är rapporterad av Muslim och andra och nämns i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd”3.

Hadîthen är ett uttryckligt förbud för att be rekommenderad bön direkt efter obligatorisk bön utan tal eller utgång däremellan. Så gör många utlänningar och framför allt turkar. Vi kan se i de två heliga moskéerna hur imamen knappt hinner avsluta den obligatoriska bönen förrän de reser sig upp från alla håll för att be Sunnah.

1al-Musnad (5/368).

21007.

31034.