Typiskt Khawâridj att trotsa de lärda

Fråga: Anses trots mot Rabbâniyyûn-lärda1 vara typiskt Khawâridj med tanke på att de lärda också är makthavare?

Svar: Ja. Det är typiskt Khawâridj att trotsa dem inom det som är korrekt och förkasta deras korrekta uttalanden. Khawâridj gjorde uppror mot följeslagarna och deras lärda.