Typiskt innovatörer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Folk som skriver sina tacksägelser till kondoleanser i tidningar argumenterar med hadîthen:

Den som inte tackar människorna tackar inte heller Allâh.”1

Det vill säga att det är därför som de tackar dem för kondoleanserna.

Svar: Det är typiskt för innovatörer i alla tider; de tar allmänna texter och tillämpar dem på sina innovationer. Handlingen är helt klar en liknelse av de otrogna.

1Ahmad, Abû Dâwûd och Ibn Hibbân via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh). Autentisk enligt al-Albânî.