Typiskt ignoranter

Fråga: Är det amulettartat att förse bilen med texter som ”Fri är Allâh från brister” (سبحان الله), ”Lov och pris tillkommer Allâh” (الحمد لله) och ”Påminn dig om Allâh” (اذكر الله)?

Svar: Det är amulettartat. Det är inte tillåtet att ha Qur’ân-verser, hadîther eller böner på bilen. Det är typiskt ignoranter. Det är inte tillåtet och utsätter det även för förnedring.