Typiskt Ibn Bâz

Då jag hade sett större avguderi – för att inte tala om mindre avguderi – och innovationer sprida sig i den islamiska världen, det låga antalet välvilliga lärde inom Qur’ânen och Sunnah och Sûfiyyahs innovativa ordnar – däribland Tidjâniyyah som har upp till tio miljoner anhängare i den islamiska världen och som jag vet allt om – sätta klorna i alla sorts människor, berättade jag några av deras villfarelser för den dygdige och avhållsamme lärde kallaren, införlivaren av Sunnah och utplånaren av innovationer Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz som blev oerhört förvånad över dem. Han uppmanade mig att skriva en avhandling som avslöjar sekten och dess falskheter så att hittills skonade människor kan akta sig för dess fällor och att de som fallit offer för den vaknar. Förhoppningsvis kommer Allâh att rädda dem och vägleda dem till den klara vägen. Jag gick tacksamt med på hans uppmaning och gav den namnet ”al-Hadiyyah al-Hâdiyah ilât-Tâ’ifah at-Tidjâniyyah”. Boken trycktes på hans befallning. Må Allâh belöna honom väl för vad han gjort för islam och muslimerna1.

1Detta är typiskt för honom när det kommer till att avvisa vilsna Ahl-ul-Bid´as och kamouflerade människors angrepp mot den profetiska Sunnah. Exempel på sådana individer är Zâhid al-Kawtharî och hans elever. Må Allâh belöna honom för vad han gjort för islam och muslimerna, hjälpa honom och bistå honom.