Typiskt Djamâ´at-ut-Tablîghs kall

Fråga: Vad anser ni om Djamâ´at-ut-Tablîgh som reser till de flesta moskéerna i världen för att kalla i enlighet med Qur’ânen och Sunnah och inte för att högakta dem?

Svar: Djamâ´at-ut-Tablîgh är en grupp som saknar religiös förståelse. De kallar till karaktärer och fina drag till skillnad från det mest grundläggande. De går inte till gravdyrkare för att förbjuda dem. De är bara sysselsatta med karaktärer och etiketter. De praktiserar inte det som utgör grunden för sändebudens kall. De går inte till gravdyrkare för att varna dem. De låter dem vara och sysselsätter sig med att kalla till fina och bra karaktärer. De går inte alls in på sändebudens grundläggande kall till att Allâh allena dyrkas och att ingen avgudas med Honom. De är som mest i behov av att veta sanningen och praktisera den och kalla till den.

Deras metod är inte korrekt då de uppmanar bara till karaktärer. Måhända huserar de individer som besitter innovationer. Faktum är att de inte bryr sig om gravdyrkare, de varnar inte dem, de förmenar inte dem. De gör inget sådant. De själva är i behov av kall. De behöver någon som kallar dem till fasthållning av Sunnah och inte låter dem besitta sina innovationer.