Typiskt blinda Ahl-ul-Bid´a

Ahmad al-Ghumârî sade:

Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer:

1 – En typ är känd för det namnet. De har beskrivits som tillgjorda och extrema i religionen och att vi skall se ned på våra böner och fasta i jämförelse med deras böner och fasta.

2 – Dagens vilsna (ملاحدة العصر). De har beskrivits som dumma och unga och kännetecknas av rakade huvuden.

När Satans horn dök upp i Nadjd mot slutet av 1000-talet och hans prövning blev utspridd, tillämpade alla lärde de hadîtherna på honom och hans anhängare, ty denna sorts avvikande Khawâridj hade inte funnits innan.”1

För det fjärde: Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb levde på och reformerade religionen i Nadjd mot slutet av 1100-talet och inte 1000-talet som författaren påstår.

För det femte: Vad som bevisar författarens förstörda uppfattning är att han anklagar Shaykhen som reformerade religionen och spred Sunnah för att sprida prövning. Det är typiskt Ahl-ul-Bid´a vars hjärtan är bakochfram. De ser sanningen som osanning och osanning som sanning. Må Allâh skydda oss mot bländad insikt.

1Mutâbaqat-ul-Ikhtara´ât al-´Asriyyah, sid. 76