Typiskt Ahl-ul-Bid´a med profetens Sunnah

Vi har fått reda på att några av al-Marîsîs kollegor sade till honom:

”Hur gör du med alla goda berättarkedjor som de argumenterar med för att avvisa vår lära och som inte kan beljugas? Exempel på dem är det Sufyân rapporterar från Mansûr, från az-Zuhrî, från Sâlim eller Ayyûb, från Ibn ´Awn, från Ibn Sîrîn och ´Amr bin Dînâr, från Djâbir, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

al-Marîsî svarade:

”Förkasta inte dem, ty då avslöjar ni er själva. För dem bakom ljuset med tolkningar. Då har ni förkastat dem mjukt. Ni kan inte förkasta dem hårt.”

Det är precis vad den här opponenten har gjort.