Tyder ränta och sprit i ett land på att man anser dem vara tillåtna?

Fråga: Är det otro att tillåta en handling med handlingar? Anses den som ger tillstånd till lokaler till alkoholmissbruk, dans, biografer, teater och räntebanker tillåtit handlingen och är det otro?

Svar: Nej. Handlingen tyder inte alls på att man anser den vara tillåten. Han kan erkänna att den är förbjuden och göra den utav lust eller kärlek till pengar. Detta anses vara en synd och inte otro. Att anse något vara tillåtet ligger i talet och om han uttryckligen säger att något är tillåtet. Det är detta som anses vara otro. Bara för att man praktiserar handlingen betyder det inte att man anser den vara tillåten. Det är möjligt att man faller i den utav kärlek till pengar, lust och andra orsaker som dåligt sällskap samtidigt som man anser att handlingen är förbjuden.