Ty för Herren är de utan värde

Jeremia 6:27

27Jag har satt dig att pröva mitt folk

som man prövar silver,

du skall granska och pröva deras liv.

28Alla är de tredskande avfällingar,

de går med förtal,

alla är de fördärvade.

29Blåsbälgen flåsar,

men ur elden flyter bara bly.

Smältarens arbete är förgäves:

de onda kan inte skiljas ut.

30Värdelöst silver kallas de,

ty för Herren är de utan värde.