Tvivlar på sin tvagning

93 – Jag frågade min fader om mannen som tvivlar ifall hans tvagning har brutits. Han sade:

Han ska inte två sig på nytt förrän han hör ljud eller känner lukt.”

94 – Jag frågade min fader om mannen som tvivlar ifall han har tvått sig. Han svarade:

Om han är övertygad om att han har varit ren, förblir han ren till dess att han övertygas av att hans tvagning har brutits.”