Tvivlade Yûnus på Allâhs förmåga?

Fråga: Vilken är den korrekta tolkningen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

”Och mannen med den väldiga fisken. Han gick i vredesmod och trodde att Vi ingen makt hade över honom1.2?

Svar: Det vill säga att han trodde att Vi inte skulle strama åt honom. Yûnus (´alayhis-salâm) trodde att Allâh inte skulle strama åt honom. Han kallade sitt folk som vägrade att konvertera till islam och besvara hans kall. Till följd därav tog han illa upp, lät bli att härda och flydde från dem. Då straffade Allâh (djalla wa ´alâ) honom för att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte härdade. Han trodde inte att Allâh skulle strama åt honom och straffa honom, men det gjorde Han (subhânahu wa ta´âlâ). Det betyder alltså inte att han inte trodde på Allâhs makt. Aldrig i livet! Profeterna betvivlar inte Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) makt. Det betyder att han inte trodde att Allâh skulle strama åt honom och straffa honom.

1Så är det översatt av i ”Koranens budskap” av Muhammad Knut Bernström.

221:87