Tvivel på genomförd plikt innan död

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 93

Fråga: En man som lägrade sin fru under dagen i Ramadhân har dött. Ingen vet om han har sonat för sin synd. Är hans son ålagd att göra något med tanke på att det var för honom som fadern berättade detta?

Svar: Hans son är inte ålagd att göra något. Så länge mannen inte testamenterade något, anses han i princip ha genomfört sin plikt. Detsamma kan sägas om en förmögen man som dör varvid vi betvivlar huruvida han betalade allmosa innan han dog eller inte; måste vi betala hans allmosa? Nej, vi ska inte betala hans allmosa. Ty i princip har den myndige gjort sin plikt.