Tvivel på al-Fâtihah under bönen och efter bönen

Fråga: Vad är domen för att under läsningen av ett kapitel tvivla om man har läst al-Fâtihah och till följd därav läsa al-Fâtihah och därpå kapitlet?

Svar: Om han tvivlar på al-Fâtihah utav tvångstankar, så skall han inte bry sig om det. Och om det inte är utav tvångstankar, så skall han läsa al-Fâtihah för att ha ett rent samvete.

Vad beträffar upprepning av kapitel, så är det inte obligatoriskt. Läsningen efter al-Fâtihah är rekommenderad medan al-Fâtihah är en av bönens pelare. al-Fâtihah skall dock inte upprepas eftersom pelaren upprepas inte så länge man inte tvivlar på den under bönen.

Skulle man däremot tvivla efter dyrkan, så påverkar det inget och inte heller skall man bry sig om det.