Tvivel om al-Barbahârîs Sharh-us-Sunnah

Fråga: Det finns en person som har fått mig att tvivla på den här boken, Imâm al-Barbahârîs bok ”Sharh-us-Sunnah”. Han säger att den inte har bekräftats från honom historiskt sett. Stämmer det?

Svar: Vad vet han om historien? Han är okunnig utan att veta att han är okunnig. Litar han inte på de lärda som har bekräftat den? Litar han inte på Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som citerade den i sina utslag? Skall vi beljuga imamerna och tro på denne? Vad vet han och vad vet han om historia och de lärdas liv? Han är okunnig utan att veta att han är okunnig. Han har kanske något emot den här trosläran och vill få människorna att tvivla på den. De sade till och om med att Qur’ânen inte är Allâhs tal. Förundras ni? Finns det ingen som säger att Qur’ânen inte är Allâhs tal? Skall det då inte finnas någon som säger att den här boken inte är skriven av al-Barbahârî? Det finns ingen som inte klarar av att säga det.