Tvivel om Abûl-Hasan al-Ash´arîs ånger

Fråga: En person håller lektioner och sprider tvivel om Abûl-Hasan al-Ash´arîs ånger och säger att han inte alls tog tillbaka sin lära…

Svar: Jag söker skydd hos Allâh. Hans böcker är ju tillgängliga. Abûl-Hasan al-Ash´arîs böcker är tillgängliga. Däri säger han uttryckligen att han har Imâm Ahmads, imamen av Ahl-us-Sunnah, lära. Säger han att det inte är bekräftat? Är hans böcker förfalskade? Är de fabricerade?