Tvister skall lösas av föreskriften

Fråga: Vi har som vana att om två personer kommer i tvist med varandra och det visar sig att den ene har varit orättvis, döms han för att ge ett lamm till den orättvist behandlade så att han förlåter honom. Är det tillåtet?

Svar: Det är en lag från den hedniska tiden. Det är obligatoriskt att dömas av föreskfiten. De får gå till domaren i den föreskrivna domstolen där var och en får sin rätt.