Tvisten med den syndige ledaren

´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi lovade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetslöftet om att lyssna och lyda inom det vi finner lätt och svårt, tycker om och föraktar, ser hur andra prioriteras före oss och att inte tvista med dess innehavare förrän ni ser en klar otro.”1

Människorna har delade åsikter om frasen:

”… och att inte tvista med dess innehavare förrän ni ser en klar otro.”

Vissa menar att det gäller om ledarna är rättvisa, bra, dygdiga och religiösa samt äger förmåga. Sådana skall inte tvistas eftersom de är berättigade till innehavet tvärtemot de orättfärdiga, syndiga och orättvisa. De argumenterar med Allâhs (´azza wa djall) ord till Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

”Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna.” Han frågade: ”Och mina efterkommande?” ”Mitt löfte omfattar inte syndarna.”2

Den här åsikten har vissa från Salaf och delades därefter av dygdiga och lärda från al-Madînah och Irak. Utmed detta argument revolterade Ibn-uz-Zubayr och al-Husayn mot Yazîd. Utmed detta argument revolterade de bästa irakierna och deras lärda mot al-Hadjdjâdj. Utmed detta argument körde människorna i al-Madînah ut Banû Umayyah och revolterade mot dem så att stridigheter bröt ut. Fraser som denna har en grupp Mu´tazilah fäst sig vid. Samma åsikt har Khawâridj.

Beträffande Ahl-us-Sunnah och deras imamer, så säger de att det optimala är att ledaren skall vara dygdig, lärd, rättvis, god och förmögen. Och om han inte är det så är det bättre att härda med den orättvise ledaren än att revoltera mot honom. Tvist med och uppror mot honom leder till att säkerhet ersätts med skräck, blodbad, fritt fram för folkuppviglare, angrepp mot muslimerna och fördärv på jorden. Allt det är värre än tålamod med den orättfärdige ledaren.

19333 – ´Abdur-Rahmân bin Mahdî rapporterade från Sufyân ath-Thawrî, från Muhammad bin al-Munkadir som berättade att Ibn ´Umar sade när Yazîd bin Mu´âwiyah blev lovad trohetslöftet:

”Om det är bra så är vi nöjda och om det är dåligt så härdar vi.”

1Muslim (1709).

22:124