Tvist kring grisar och sprit

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 283-284

1359 – Jag hörde Ahmad bli frågad om judar och nasaréer som tvistar hos en muslimsk ledare gällande sprit och grisar. Han sade:

Jag tycker inte om att han ska döma dem i sprit, grisar, blod och dylikt.”

Då sades till Ahmad att tvisten gäller spritens och grisarnas priser. Han svarade:

I så fall får han döma dem.”