Tvingas svara på Ahl-ul-Bid´as prov för att stanna i landet

Fråga: Vi är utländska studenter som har utvandrat till ett islamiskt land. Vi studerar Ahl-us-Sunnahs dogm under Ahl-us-Sunnahs lärda i det landet. Men den statliga skolan som ger oss uppehållstillstånd i landet undervisar i dogmer som går emot Ahl-us-Sunnahs dogm. Om vi inte svarar utmed den dogmen kuggar vi på proven varefter vi förlorar vårt uppehållstillstånd. Vad råder ni oss?

Svar: Besvara deras läroplan och se till att studera Ahl-us-Sunnahs dogm under andra i moskéer, center och dylikt.