Tvi i vatten i samband med exorcism

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/66-67)

Fråga: Vad är domen för att tvia i vatten i samband med exorcism?

Svar: Det finns två sorters tvi i vatten:

1 – Tvi i vatten i hopp om att erhålla välsignelse från tviaren. Den handlingen är tvivelsutan förbjuden och en form av avguderi. En människas saliv medför varken välsignelse eller återhämtning. Det är inte tillåtet att eftersträva välsignelse från någon kvarlåtenskap frånsett Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlåtenskap får vara föremål för eftersträvad välsignelse, både under hans livstid och efter hans död, förutsatt att det verkligen är hans kvarlåtenskap. Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade en liten silverklocka vari hon bevarade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hårstrån. Hon brukade hälla vatten i den, skaka den och låta sjuklingen dricka ur den varvid denne tillfrisknade med Allâhs tillstånd1. Däremot är det inte tillåtet att göra så med någon annans saliv, svett, kläder eller liknande. Det är förbjudet och en form av avguderi, ty allt som bevislöst utses till ett medel är en sorts avguderi då bara Allâh gör saker och ting till medel. Medel mottas endast från föreskriften. Alltså är det avguderi att bevislöst utse något till ett medel.

2 – Tvi i vatten tillsammans med Qur’ân-läsning, som till exempel al-Fâtihah. al-Fâtihah är ju exorcism och ett av de bästa medlen att exorcisera sjuklingen med. Att läsa al-Fâtihah och sedan tvia i vatten är harmlöst. Vissa av Salaf gjorde så och behandlingsmetoden har visat sig vara givande. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Varje natt när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle sova brukade han föra ihop händerna, tvia i dem och läsa i dem surorna “al-Ikhlâs”, “al-Falaq” och “an-Nâs”. Sedan strök han sin kropp med dem så gott han kunde. Han började med sitt huvud, sitt ansikte och framsidan av sin kropp. Han gjorde så tre gånger.”2

1al-Bukhârî (5896).

2al-Bukhârî (5016) och Muslim (2192).