Tvetydig ´Arafah-dag

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/801)

1070 – Jag hörde min fader bli frågad om en tvetydig dag där vissa säger att dagen är ´Arafah-dagen medan andra säger att dagen är Slaktdagen. Följaktligen står imamen och predikar på Slaktdagen i tro om att det är ´Arafah-dagen. Efter flera upplysningar får han reda på att han har predikat på Slaktdagen. Är människornas vallfärd ogiltig? Han svarade:

Jag hoppas att deras vallfärd är giltig.”

Han tillät handlingen och sade:

Jag hoppas – om Allâh vill – att det är högt i tak i detta fall.”