Tveksam markägares allmosa

Fråga: En markägare tvekar på om han skall sälja sin mark, bebygga den, hyra ut den eller själv bosätta sig på den. Skall han betala allmosa på den efter ett år?

Svar: Så länge han inte har beslutat sig för att handla med den behöver han inte betala allmosa på den. Så länge han är tveksam, om än bara en procent, så behöver han inte betala allmosa på den.