Tvekar på gryning och solnedgång

Fråga: Vad är domen för personen som tvivlar på gryning och solnedgång varefter han äter, dricker eller har samlag i det skedet?

Svar: Det korrekta är att han måste ta igen dagen. Har han haft samlag måste han även sona, menar de flesta lärde. Den åtgärden ska tas för att den fastande ska skydda sin fasta och för att människorna inte ska ta lätt på sådant.