Tvättning av menstruationsblod på kläder

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/167-169)

214 – Jag frågade min fader hur menstruationsblod ska tvättas bort. Han svarade:

“Med vatten och ceder. Hon ska skrapa bort det med en pinne. Det är emellertid harmlöst om det blir rent utan skrapning.”

215 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân berättade för oss, från Sufyân, Thâbit Abûl-Miqdâm berättade för mig: ´Adî bin Dînâr berättade för mig: Jag hörde Umm Qays bint Muhsin säga:

“Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett klädesplagg som fläckas av menstruationsblod. Han sade: “Skrapa bort det med en pinne och tvätta det med vatten och ceder.”1

1Abû Dâwûd (363), an-Nasâ’î (1/145) och Ibn Mâdjah (628).